Management consultancy

 

Aan het onderdeel management consultancy wordt op dit moment gewerkt.

 

U bent bestuurder van een organisatie of organisatieonderdeel. U worstelt met vraagstukken als:

De oude methodes werken niet (goed) meer. De grip lijkt verloren te zijn gegaan.

Of: u heeft wel ideeën over de (nabije) toekomst maar weet niet met welke idee eerst te beginnen?

Of: u wordt geconfronteerd met veranderde marktomstandigheden en vraagt zich af waarop te moeten focussen.

 

Wij hebben een gereedschapskist ontwikkeld, gebaseerd op een heel scala aan wetenschappelijk onderzoeken op vele terreinen, waarin we diverse gereedschappen kunnen pakken en toepassen. Het streven is deze onderzoeken middels deze kist praktisch toepasbaar te maken.

 

Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:

Missie-, visie- en strategievorming. Wat is het omgevingsbeeld? Wat is de gedroomde positie? Wat is onze succesformule? Het totale plaatje tekenen.

 

Strategieopvattingen. Op welke wijze wordt er nagedacht over strategie? Spontaan? Als resultaat van planning? Ben je actor of reactor?

 

Groeifasen van de organisatie. Gedurende het bestaan van organisaties ontwikkelen organisaties door verschillende fases heen. Veel zit tussen die fasen een crisis. Afhankelijk van de wijze waarop de organisatie uit de crisis komt kun je of verder groeien in de volgende fase of val je terug in de vorige fase.

 

Businessmodel generation. Probeer te zien hoe het gebruikte bedrijfsmodel, en welke ontwikkelingen er gaande zijn. Bedenk dat markten de tendens hebben steeds verder te differentiëren (zie ook …), en dat dit de manier waarop, waarmee en op welk punt je geld verdient (sterk) beïnvloedt.

 

Eenvoud. Het streven naar eenvoud is een lange en moeizame weg. Hetgeen je wilt vereenvoudigen moet je goed doorgronden anders bereik je niet de kern van eenvoud en blijf je aan de oppervlakte en krijg je geen eenvoud maar iets simplistisch als resultaat.

Eenvoud kan gericht zijn op het proces of op het product. Op de (eind)gebruiker of de productie / het productieproces.

 

Levenscyclus van het product.

 

Ontwikkelingsfasen van de markt. In welke fase zit de markt? Welke productstrategie past bij de fase waarin de markt zich bevindt? Welke marktinnovaties vloeien hieruit voort? Strategische innovatie, radicale innovatie, slimme innovatie of een grote innovatie?

Wat is de verbondenheid met de markt, klant of afnemer.

 

LinkedIn-profiel van Erik Jan Graftdijk weergevenProfiel van Erik Jan Graftdijk weergeven